Redakcja Czasopisma

Redaktor Naczelny: prof. nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz
Sekretarz, redaktor tematyczny: dr Aldona Molesztak
Redaktor tematyczny: dr Aldona Molesztak
Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Barbara Ciżkowicz 
Redaktor językowy: mgr Ewa Indykiewicz

Redakcja Czasopisma Edukacja, Animacja, Kultura
ul. Powstańców Wlkp. 2, pokoje 17, 19 i 19a, 85-090 Bydgoszcz