Edukacja Animacja Kultura

Redakcja Czasopisma

Redaktor Naczelny: prof. nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz
Sekretarz, redaktor tematyczny: dr Aldona Molesztak
Redaktor tematyczny: dr Aldona Molesztak
Redaktor statystyczny: prof. nadzw. dr hab. Barbara Ciżkowicz 
Redaktor językowy: mgr Ewa Indykiewicz