Edukacja Animacja Kultura

Kontakt

Red. Naczelny: prof. nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz - mariusz.cichosz@ukw.edu.pl 

Sekretarz: dr Aldona Molesztak - amolesztak@ukw.edu.pl